Tale Of Immortals
Skip

Tale Of Immortals Rules

Terms Of Service

İşbu sözleşme Carnivore Games Interaktif Servisler Web Oyun Portalı sitesinin kullanım koşullarını belirtmektedir. Siteye üye olan "kullanıcı"lar ve "ziyaretçi"ler bu kurallara uymayı kayıtsız, şartsız kabul etmiş sayılmaktadır. Bu yüzden bu sözleşmeyi dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Carnivore Games Interaktif Servisler bu adımdan sonra "site" , kayıt olan gerçek ve tüzel kişiler “kullanıcı" , kayıt olmadan gezinen gerçek ve tüzel kişiler "ziyaretçi" ,aldığınız oyun içi eşyalar , sitedeki forumu kullanmanız vb. olaylar "hizmet" olarak anılacaktır.

Bu kullanım şartları site yöneticileri tarafından değiştirilebilir ve değiştirildiği andan itibaren geçerlilik kazanır, bu değişikliği bildirmek zorunda değildirler. Kullanıcı ve ziyaretçiler herhangi bir kullanımda bu koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.Sizin bir hizmetimizi kullanmanız, bu sözleşmeyi okuduğunuzu belirtir. Cookie dediğimiz tıklamalar kayıt altına alınmaktadır. Bunun amacı sizin daha çok ziyaret ettiğiniz sayfalarımızı daha güncel tutmaya çalışma çabamızdır.

Site hiç bir zaman %100 up-time garantisi vermemektedir. Up-time sitenini açık kalma zamanıdır. Sistemde olabililecek sorunlar en kısa zamanda düzeltilmeye çalışılır. Bu hatalardan doğan zaman kaybında kullanıcı hiç bir hak talep edemez.Siteden indirdiğiniz bir uygulamanın virüssüz olduğunu hiç bir şekilde taahhüt etmez. Bilgisayarınızın göreceği zarardan hiçbir türlü site sorumlu tutulamaz. Bu yüzden indirdiğiniz dosyayı taratınız ve eğer virüslü bulunursa sonuç ScreenShot'unu alarak support@carnivore.games a bldiriniz. Bu bizim size verdiğimiz hizmet kalitesini artıracaktır.

İnternet Sitemize, bize herhangi bir kişisel bilgi vermeden erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Carnivore Games, sitemizin çeşitli bölümlerinde kişisel bilgiler toplayabilecektir.Bilgilerin toplanmasındaki temel hedefimiz, size yani kullanıcıya, Internet Sitemizde kişiye özel bir deneyim yaşatmak ve kullanıcımıza, potansiyel kullanıcımıza ve ziyaretçilerimize daha iyi hizmet, daha iyi ürünler ve daha çok ilgi duyacakları bir içerik sunmaktır.

Kişisel bilgilerin muhafaza edilmesine ilişkin standartlarımız işbu bildirimde yer almaktadır ve bu standartları uygulamak için gerekli çaba gösterilmektedir; ancak bu standartları garanti edecek bir konumda bulunmamaktayız. Kontrolümüz dışında bulunan ve kişisel bilgilerin ifşasına neden olabilecek etkenlerin mevcudiyeti söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, müşterilerimizden, potansiyel müşterilerimizden veya ziyaretçilerimizden toplanan kişisel bilgilerin muhafazasına ya da ifşa edilmemesine yönelik her türlü garantiyi ve taahhüdü reddetmekteyiz.

GENEL SORUMLULUKLAR ve HÜKÜMLER

Site tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya nesnelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Carnivore Games’nin mülkiyetindedir. Carnivore Games bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Carnivore Games’nin oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Carnivore Games'den herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Carnivore Games’nin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Carnivore Games'nin sunduğu oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Carnivore Games gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Carnivore Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Carnivore Games’ye rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Carnivore Games'nin sunduğu hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Carnivore Games kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Carnivore Games’nin bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Carnivore Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Kullanıcı ve üyeler Carnivore Games hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini, karakterlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Carnivore Gamesaleyhine veya Carnivore Games’ye karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Kullanıcı veya oyuncular Carnivore Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Carnivore Games tarafından sunulan oyunları ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. Carnivore Games bünyesinde bulunan oyun içi karakterler ve eşyalar Carnivore Games'nin eşyası sayılır ve oyuncu bunları sadece eğlence amaçlı kullanır.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Ödeme yaparak aldığı ürünler ise bir nevi Carnivore Games'den kiralanmış sayılacak ; ama anında verilen ürünler kapsamına girdiği için, herhangi bir iade ve değiştirme isteme hakkına sahip değildirler.Kullanıcı bu hususları beyan,kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

ŞARTLAR

Carnivore Games üzerinden oynanan veya indirilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcı/oyuncunun yükümlülüğündedir. Bu hususta Carnivore Games in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı Carnivore Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların Carnivore Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Carnivore Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Oyuncu ve/veya kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Carnivore Games’ye karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Oyunların ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Carnivore Games sorumlu tutulamaz.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Carnivore Games'nin sunduğu hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Carnivore Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Carnivore Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Carnivore Games söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Carnivore Games ile kullanıcıları arasında Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve Eskişehir icra daireleri yetkilidir.

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

Carnivore Games web oyun portalı kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

TÜRKIYE DIŞINDAN BAĞLANAN KULLANICILAR

Carnivore Games, Türkiye'de kurulu bir şirket olup Carnivore Games ticari faaliyetleri büyük ölçüde Türkiye’de gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz ilgili Türkiye yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olarak faaliyet göstermekte olup işbu Politika da Türkiye yasalarına ve yönetmeliklerine tabi olarak uygulanmaktadır. Hizmetlerimizi Türkiye dışından kullanıyor iseniz, kişisel bilgilerinizin işbu Bildirimde açıklandığı şekilde Türkiye'de işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilmektedir. Ayrıca, Türkiye'nın kişisel gizliliğe ilişkin yasalarının bulunduğunuz ülkenin yasalarından farklı olabileceğini ve size bu yasalarla aynı düzeyde koruma sağlayamayabileceğinimizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Privacy Policy

Carnivore Games, ziyaretçileri ve kullanıcıları tarafından sitemize sunulan kişisel verileri (adınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız) üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. Carnivore Games, sizin izninizle bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

Size basılı yayınlar ya da yazışmalar göndermek.

Size elektronik posta ile bildirimler göndermek.

Satın aldığınız hizmetleri belirtmek.

Kişisel bilgilere sadece yetkili ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Carnivore Games, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak sitemizi iyileştirmek; genel olarak hizmetlerimizin tüketicileri hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanır. Bu bilgiler Carnivore Games tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.

Carnivore Games, sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Carnivore Games'in, yukarıda özetlediğimiz, Etkileşimli Gizlilik Yaklaşımı ilkelerine uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gidilen sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz

KREDI KARTI GÜVENLİĞİ

Carnivore Games, sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur.

Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak Rapid tarafından 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile alınan hizmetlerimizden ödeme adresi bilgilerinin güvenilirliği şirketimiz tarafından Kredi Kartları Sahtekarlığı 'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

SSL sertifikalı sitemiz, Türkiye'nin en yaygın online ödeme altyapısına sahip Web POS kullanmaktadır.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız.

E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Sitemizi ziyaretçi olarak gezinen gerçek ve ya tüzel kişiler ve kullanıcılıar bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Register Agreement

Carnivore Games ("Üye") olmanıza olanak sağlayacak bir Hesap açabilirsiniz. Hesabınız belirli oyunlara, etkinliklere ve İnternet sitesinde sunulan diğer hizmetlere katılmanıza olanak sağlayacaktır. Bir Hesap açabilmek için bir oturum açma adı, kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekmektedir. Kullanıcı adınız Carnivore Games’deki kimliğiniz olacaktır. Başka bir kişi tarafından kullanılan bir kullanıcı adını kullanamazsınız ve kaba ya da kırıcı bir kullanıcı adı belirleyemezsiniz ve kullanıcı adınızı işbu Hizmet Koşullarını ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Hesabınıza kayıt yaptırırken gerçek ve doğru bilgiler sunmanız gerekmektedir.

Hesabınızla gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetler ve bilgisayarınızın güvenliği tamamen ve sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızın şifresini diğer kullanıcılara vermeniz ve diğer şahısların hesabınıza erişim sağlamalarına izin vermeniz yasaktır. Carnivore Games şifrenizi ifşa etmenizi talep etmeyecek veya gizli sorunun cevabını sormak suretiyle sizinle hiç bir zaman bir irtibat kurma girişiminde bulunmayacaktır. Şifrenizi unutmanız halinde kimliğinizi teyit ettikten sonra şifrenizi size göndereceğiz.

Burada yer alabilecek aksi yönde herhangi bir hükme bakılmaksızın, Hesap üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkına veya menfaatine sahip olmadığınızı kabul ve ikrar etmektesiniz ve ayrıca, Hesaba ilişkin tüm hakların sadece ve münhasıran Carnivore Games ait olduğunu ve olacağını kabul ve ikrar etmektesiniz.

(a) Ücretler ve Faturalama

Herhangi bir kayıt veya abonelik ücreti ödemeden Hesap açabilirsiniz. Ancak Carnivore Games belirli oyunlara erişim sağlamak ve bu oyunlarda eşyalar temin etmek için veya oyun faaliyetlerine katılmak için üyelerden ücret talep edebilecektir. TALEP EDİLECEK TÜM ÜCRETLER VE DİĞER GİDERLER PEŞİN ÖDENECEK VE KISMEN YA DA TAMAMEN İADE EDİLMEYECEKTİR. Carnivore Games. zaman zaman ücretleri ve faturalama yöntemleri tadil edebilecek, üzerinde değişiklikler ya da ilaveler yapabilecek ve bu değişiklikleri Hizmet Koşulları sayfasında ya da İnternet Sitesinin başka bir bölümünde ilan edecektir. Bu tür tadilatlar, değişiklikler veya ilaveler İnternet Sitesi vasıtasıyla duyuruldukları anda yürürlüğe girecektir. Yapılan herhangi bir değişikliğin tarafınızca kabul edilebilir nitelikte olmaması durumunda, Hesabınızı istediğiniz an iptal edebilirsiniz ancak Carnivore Games iptal işlemi öncesinde Hesabınıza tahakkuk ettirilmiş olan ücretleri iade etmeyecek hiç bir gider iade edilmeyecektir. Satın alınan Sanal Paranın kullanım hakları alım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sona erecektir. Sanal Paranın kullanım haklarının sona ermesinden otuz (30) gün önce tarafınıza kayıtlı elektronik posta ile bildirimde bulunabilmek için makul ölçüde çaba gösterilecektir.

(b) Ödeme Seçenekleri

İlgili ücretleri ve giderleri yaygın olarak kullanılan bir kredi kartı ile ya da Carnivore Games tarafından izin verilen diğer yöntemlerle ödeyebilirsiniz.

(c) Yaygın olarak kullanılan Kredi Kartı

İlgili ücretleri ve giderleri yaygın olarak kullanılan bir kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Carnivore Games kredi kartı ile ilgili bilgileri sunmakla, Carnivore Games ilgili Hesaba ilişkin ücretleri ve giderleri ödemek için kullanılan kredi kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Hesap sahibi olarak, ilgili vergiler de dahil olmak üzere Hesaba tahakkuk eden tüm ücretlerden ve giderlerden ve sizin yaptığınız ya da aileniz ya da arkadaşlarınız da dahil olmak üzere Hesabınızı kullanan herhangi bir kişinin yaptığı alış verişlerden siz sorumlusunuz. Yani, Hesabınız veya kredi kartı bilgileri, Hesabınızı kullanma yetkisi verdiğiniz kişiler dışında yasal olmayan yollarla veya sahtekârlık yoluyla herhangi bir kişinin eline geçtiğinde, Hesabınızın kullanımından ve Hesabınız kullanılarak yapılan tüm alış verişlerden siz sorumlu olacaksınız.

(d) Hesabın Feshi

Hesabınızı istediğiniz an feshetme veya iptal etmek hakkına sahipsiniz. Aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklananlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü ihtilafa ilişkin yegane hakkınızın ve başvurabileceğiniz yegane çarenin Hesabınızı iptal etmek olduğunu kavramakta ve kabul etmektesiniz. (i) işbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmü veya işbu Hizmet Koşullarının Carnivore Games tarafından icra edilmesi veya uygulanması; (ii) Carnivore Games vasıtasıyla sunulan İçerik (aşağıda tanımlanmaktadır); (iii)Carnivore Games erişim sağlama ve/veya kullanma olanağınız; veya (iv)ücretlerin, ek ücretlerin, ilgili vergilerin ya da faturalama yöntemlerinin tutarı veya türü ya da ücretler, ek ücretler, ilgili vergiler ya da faturalama yöntemleri üzerinde yapılan değişiklikler.

Penalties

Hesap Korsanlığı

Serverın iyi işlemesine engel olmak için yapılacak herhangi bir girişim, bilgi hırsızlığı veya üçüncü bir yazılımın kullanımı doğrudan hesabın temelli oyun, forum ve web sitesi üzerinde ceza almasına yol açabilir.

Carnivore Games Takımı bir hesabın çalındığını şayet sahtekârlık, bir hesap paylaşımı, takası, satışı veya dikkatsizce hesap bilgisi aktarması sonucunda oluştuysa asla tanımayacaktır. Hesabınızdaki karakterlerin bütünlüğü, güvenliği, etkileşimi sadece hesabın gerçek sahibine aittir.

GM'lere veya Carnivore Games çalışanlarına karşı oyunda, forumda veya email ile yapılan her türlü taciz, tehdit, hakaret ve uygunsuz söz hesabın oyun ve forumlardan süresizce uzaklaştırılmasına hatta hukuki makamlara da başvurmamıza neden olabilir.

Gerçek fiyatından düşük bir fiyatla eşya satın alan bir oyuncu çalınmış bir eşyayı satın alma riski ile karşı karşıyadır ve yasal olmayan bu aktivitenin bir parçası olarak kabul edilebilir.

Hesap Paylaşımı

Bağlantı bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaşmanız yasaktır. Bunun sebebi ise kendi güvenliğinizi sağlamaktır. Hesabın sahibi bu hesapla gerçekleştirilen bütün işlemlerden sorumludur. Şayet bir hesabın bir sürü kişi tarafından kullanıldığının farkına varacak olursak bu hesap oyundan, forumdan ve web sitesinden men edilebilir. Ayrıca bu hesap her türlü destek hakkını kaybeder. Hesap güvenliğinden sadece hesabın sahibi sorumludur. Bu nedenle hesap paylaşımından ötürü karşılaşacağınız sorunlardan Carnivore Games takımı sorumlu tutulamaz. Carnivore Games takımı bu tür oyunculara destek vermeme hakkına sahiptir.

Hatırlatma: GM’ler sizlerden ASLA şifrenizi talep etmeyeceklerdir.

Sataşma/Taciz/Hakaret

Böyle bir durum bir oyuncuya veya GM lere karşı gerçekleştiğinde, olayın boyutuna göre yaptırım hesabın 1 günden süresiz zamana kadar forum, oyun ve portaldan uzaklaştırılma olabilir. Bu ceza tamamen Carnivore Games’in insiyatifindedir. Durumun tekrar etmesine göre ileri yaptırımlar uygulanabilir. Üzerinde oynanmış veya konuşmaların tamamını içermeyen ekran görüntüleri dikkate alınmayacaktır. Eğer sizde hakaret ve taciz içeren kelimeler kullandıysanız sizde cezalandırılacaksınız. Oyunumuzda hiç bir zaman ve hiç bir şekilde taciz ve hakarete yer yoktur.

Eğer oyun, oyun içi bildirim fonksiyonunu destekliyorsa, taciz ve hakaret için ekran görüntüsü ile yapılan suçlamalar dikkate alınmayacaktır.

Eğer oyun oyun içi ekran görüntüsü almayı destekliyorsa, sadece üzerinde oynanılmamış ekran görüntüleri kabul edilecektir.

Tehdit

Diğer oyuncuları veya GM’leri tehdit etmek doğrudan hesabın 5 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açabilir. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir. Eğer bir tehdit ihbar etmek istiyorsanız konuşmanın tamamının ekran görüntüsünde okunabilir olması gerekmektedir. Üzerinde oynanmış ekran görüntüleri veya sadece parti kanalının gözüktüğü görüntüler geçerli sayılmaz. Size bu tarz davranışta bulunan kişiye aynı şekilde karşılık verirseniz siz de aynı cezaya tabi kalabilirsiniz.

Eğer oyun, oyun içi bildirim fonksiyonunu destekliyorsa, tehdit içeren ekran görüntüsü ile yapılan suçlamalar dikkate alınmayacaktır.

Eğer oyun, oyun içi ekran görüntüsü almayı destekliyorsa, sadece üzerinde oynanılmamış ekran görüntüleri kabul edilecektir.

GM’lere yalvarmak

Lütfen GM’lerden eşya veya başka ayrıcalıklar istemeye diretmeyin. Hiç bir zaman verilmeyecektir. GM’leri bu tür talepler ile taciz etmek doğrudan hesabın 3 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açabilir. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir

NPC veya satıcı bir NPC’ye erişimi engellemek

NPC veya satıcı bir NPC’ye erişimi engellemek doğrudan hesabın 3 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açabilir. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir.

Kandırmak/Kötüye kullanmak/Bug kullanımı

Bu tarz hataları değerlendirip oyun içerisinde erişilemez yerlere ulaşmak için kullanmak hesabın 3 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açar. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir. Bu kuralar bir eşyanın veya bir yerin altına saklamayı da içerir. Şayet kaza sonucu bir yere takıldıysanız support@carnivore.games adresine bir e-posta atınız.

Asılsız İhbar

Masum bir oyuncu hakkında sadece ona kötülük yapmak için asılsız yere kural ihlali ihbarı iletmek ihbar etmek hesabın 3 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açabilir. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir.

Sahte GM

GM veya bir Carnivore Games Takımı üyesi olduğunuzu iddia edip bir oyuncunun hesap bilgilerini elde etmeye çalışmak doğrudan hesabın temelli oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açabilir.

GM talimatları -1

Bir diğer oyuncuyu GM’le sözde olan arkadaşlığı sayesinde tehdit etmek doğrudan hesabın 10 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açar. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir. Bir GM asla gücü diğer oyunculara ayrıcalık sağlamak için kötüye kullanmaz.

GM talimatları -2

Genel olarak GM’in vermiş olduğu her talimat takip edilmelidir. Talimatların uymamak doğrudan hesabın 3 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açar. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir.

Uygun olmayan isimler

Aşağıdaki nedenlerden dolayı yüksek derecede isimler uygunsuz olarak değerlendirilebilir:

Yüksek derece uygun olmayan:

Pedofilya, cinsel şiddete gönderme yapan veya şiddeti, erotik sektörü yüceltici isimler.

Terimler ve/veya bölge adları.

Irkçı, aşağılayıcı, karalayıcı isimler gibi taciz etmek için kullanılan isimler veya etnik grup karşıtı isimler.

Carnivore Games çalışanlarının isimleri, GM isimleri veya benzerleri.

Bir GM ismi gibi duyulabilecek isimler. “GM” harflerine benzer harfler içeren.

Ticari isimler veya reklam yapmak amaçlı olan isimler

Bu kuralın aşıldığı takdirde oyuncu oyun, forum ve websitesinden 10 gün süreyle uzaklaştırılacaktır. Olayın tekrarlaması halinde bu ceza süresiz olarak uzaklaştırma olabilir.

Orta derecede uygunsuz isimler :

Müstehcen veya edebe aykırı isimler.

Uyuşturucu bir maddenin adından esinlenen isimler

Dinsel isimler veya dini şahsiyet isimleri

Politik şahsiyetler veya grupların isimleri

Özel tarihsel içerikli isimler örneğin Nazi döneminden isimler veya benzer rejimlere ait isimler.

Dahası, oyuncu ilgili karakterin adını değiştirmek veya da karakteri silmek zorundadır. Durumun tekrar gerçekleşmesi durumu süresiz oyundan uzaklaştırmaya neden olabilir.

Bir ismin uygun veya uygunsuz olup olmama kararı sadece Carnivore Games‘nin takdirine kalmıştır. Şayet bir oyuncu karakter yaratımından sonra kullanmakta olduğu ismin kurallara aykırı olduğunu fark edip GM’ler ile bunun düzeltilmesi için irtibata geçerse herhangi bir cezai işleme maruz kalmayacaktır. Bu sadece orta derecede uygunsuz isimler için geçerlidir.

Irkçılık

Nazi fikirleri ve/veya başka veya benzer ırkçı fikirleri yaymak oyun, forum ve web sitesinden temelli men cezasına yol açar. Eğer bir oyuncu bu konuda bir şikayette bulunmak isterse konuşmanın tüm metninin ekran görüntüsünü alarak bize göndermesi gerekmektedir. Ekran görüntüsü tam ve rahat okunabilecek düzeyde kaliteli olmalıdır.

Eğer oyun, oyun içi bildirim fonksiyonunu destekliyorsa, ırkçılık içeren ekran görüntüsü ile yapılan suçlamalar dikkate alınmayacaktır.

Cinsel Taciz / Pedofilya

Diğer oyuncuları cinsel tercihinizi ima ederek veya onlarınkini öğrenmeye çalışarak taciz etmek gibi onları “sanal seks” ’e davet etmek oyun, forum ve web sitesinden temelli men cezasına yol açabilir. Reşit olmayan kişilerden cinsel eylemler gerçekleştirmelerini talep etmeye teşebbüs etmek oyun, forum ve web sitesinden temelli men cezasına yol açabileceği gibi ayrıca böyle bir girişim polise bildirilebilir. Bu çeşit olaylar uygun otoriteye iletilecektir.

Spam (Sohbet Kanalı yanlış kullanımı)

Sohbet kanalında aynı şeyi tekrar art arda durmaksızın yazmak hesabın 1 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açar. Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir.

Server Dili

Oyuncular özel ve klan kanallarında istedikleri dili kullanabilirler ancak Dünya kanalında serverin resmi dilini kullanmak zorundadırlar. Bu kurala uyulmaması takdirde oyuncu 12 saat süreyle konuşma cezasına çarptırılabilir. Bu durumun tekrarı oyuncunun süreli olarak oyundan uzaklaştırılmasına neden olabilir.

Zararlı web sitesi ve yasadışı yazılım linkleri

Yasal olmayan, zararlı link ve web sitelerinin yayılması yasaktır. Dolandırıcılık siteleri ve yasal olmayan aktiviteleri içeren siteler buna dahildir. Bu kuralın aşılması hesabın oyun forum ve portaldan süresiz olarak uzaklaştırılmasına neden olur.

Karakter, oyun içi para,eşya vb. hizmetleri satın alma ve/veya satma

Gerçek para karşılığında hesap, eşya satın alma veya satma hesabın oyun, forum ve web sitesi temelli men ceza almasına yol açabilir. Kullanım şartlarımızda da belirtildiği gibi başka bir kişiye hesap transferi mümkün değildir. Bu yüzden oyun içerisinde geçerli para birimine karşı bile satılmamalıdır. Bir kez daha sizlere gerçek para karşılığında hesap, eşya satın almanın yasak olduğu ve hesabın oyun, forum ve web sitesinden temelli men cezası almasına yol açabileceğini hatırlatıyoruz.

Reklam

Herhangi bir çeşit reklam yapmak yasaktır. Hesabın 10 günlük oyun, forum ve web sitesi ceza almasına yol açar. Carnivore Games resmi ve fan sitelerinin tanıtma amaçlı oyun içerisinde duyurabilirsiniz ancak spam oluşturmamayı aklınızda bulundurun! Bu kuralın bir kereden fazla ihlali temelli bir ceza doğurabilir.

Carnivore Games İade

Eğer bir oyuncu kullanım şartlarımızı ihlal ederse hiç bir şekilde Carnivore Games hizmetler iadesi gerçekleştirilmeyecektir. Bu temelli kapatılmış hesapları da içermektedir.

Bu kurallarda geçen Web-Sitesi ve portal kelimeleri carnivore.games ve alt uzantıları , oyun carnivore.games aracılığıyla yayımlanan ve dağıtımı yapılan içeriği , forum Carnivore Games’nin resmi forumu ve uzantılarını belirtmektedir.

Siz Carnivore Games’nin herhangi bir özelliğini kullanarak bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılacaksınız. Bu kuralları değiştirmek tamamen Carnivore Games insiyatifindedir ve kesinlikle hiçbir kullanıcısına haber vermek zorunda değildir.

Beta Tests

Size yeni oyunların ve İnternet sitesinin özelliklerinin beta testlerini gerçekleştirme fırsatı sunulabilecektir.

Beta testlerini gerçekleştiren bir kişi sıfatıyla aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olacaksınız.

Kapalı Beta Testleri

Kapalı beta testleri gizlidir. Beta oyunları ve oyunların bir parçası olarak sunulan özellikler ve işlevler hakkındaki bilgiler gizlidir. Kapalı bir beta testine katıldığınızda beta oyunlarını korumanız ve bu oyunlara yetkisiz erişimi, bu oyunların kopyalanmasını, ifşa edilmesini ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önlemeniz gerekmektedir. Bu testleri kendi başınıza gerçekleştirmeniz ve diğer kişilerin beta oyunlarına erişim sağlamasına izin vermemeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüklerinin ihlalinin Carnivore Games’in onarılamayacak bir şekilde zarar görmesine neden olabileceğini ve Carnivore Games’in (sahip olduğu diğer haklara ek olarak) yükümlülüklerinizin ihlalini veya ihlal riskini önlemek amacı ile herhangi bir borç senedine gerek duymaksızın tek taraflı ihtiyati tedbir uygulama hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Beta oyunlarını gizli tutma yükümlülüğünüz, test etmekte olduğunuz tüm ürünlerin ve içeriğin Carnivore Games. tarafından dağıtıldığı veya sizin kusurunuz olmadan kamuoyuna ifşa edildiği tarihe kadar devam edecektir.

Tüm Beta Testleri (Kapalı ve Açık)

Beta testlerini gerçekleştiren bir kişi sıfatıyla sadece oyunları değerlendirmek ve hataları tespit etmek amacı ile beta oyunlarını oynamaya davet edilmektesiniz. İşbu Anlaşmada veya İnternet sitesinde yer alan hiç bir hüküm size beta oyunları ya da bunların içeriği üzerinde herhangi bir hak ya da ayrıcalık tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Beta oyunları olduğu gibi ve sunulduğu gibi ilkesiyle sunulmakta olup tarafımızca açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir.

Bazı beta oyunlarını oynarken hazineler, deneyim puanları, ekipman veya diğer değer ya da statü belirteçleri kazanabileceksiniz. Bu veriler test süreci sırasında herhangi bir zamanda sıfırlanabilecektir ve ilgili oyun testin bu aşamasını tamamlandığında da sıfırlanabilecektir. Bu durumda tüm oyuncu geçmişi ve verileri silinecektir ve tüm oyuncular acemi oyuncu statüsüne geri döneceklerdir.

Bir beta oyununu başlatmak amacı ile “Oyna” düğmesine basmak suretiyle, aşağıda belirtilen hususları kabul etmektesiniz: (i) beta oyunlarının oynanmasına ilişkin riskler size aittir ve bu oyunlarda bilinen veya bilinmeyen hataların bulunabileceğini kabul etmektesiniz, (ii) oyun sırasında kazanabileceğiniz her türlü değer veya statü belirteci her an silinebilecektir, (iii) Carnivore Games, bu oyunlar herhangi bir sure için ücretsiz olarak sunma yükümlülüğü taşımadığı gibi, bu oyunları hiç bir şekilde sunmakla yükümlü de değildir, (iv) bu oyunlar test sürecinin tamamlanmasının ardından ya da gelecekte herhangi bir zamanda sadece abonelere sunulabilecektir; (v) işbu Hizmet Koşulları test aşamasında oyunları kullanmanız sırasında da geçerli olacaktır ve (vi) kapalı beta testlerinde, beta oyunlarına ilişkin tüm bilgilerin gizli tutulması ve diğer kişilere ifşa edilmemesi gerekmektedir.

Beta Testi hesapları hiç bir şekilde devredilemez.

Consumer Information Note

Carnivore Games tarafından sunulan hizmetler kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilebilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili oyunun telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının oyun içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre bannlanacaktır.Ban, kısıtlama ve yasaklama anlamına gelmektedir. Bu durumda kullanıcı oyuna tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa oyuna katılım amacıyla yapmış olduğu ödemeleri eğlence kapsamında kabul edip, geri iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Carnivore Games'den alınan ürünler ve hizmetler anında teslim edilen ürünler kapsamına girmektedir; bu nedenle 4077 Tüketincinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında aldıkları hizmetten cayma hakkı, iade hakkı ve bu hakkın kullanılmasına bağlı hükümler geçersizdir.Tüketici/Kullanıcı hizmeti aldığı anda kullanmış sayılır, iadesini veya değişimini talep edemez. Tüketici/Kullanıcı bunu açık açık beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sitede sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir.Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bundan dolayı Carnivore Games tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır.

Tüketici/Kullanıcı sitede bulunan ödeme metodlarından istediğin seçebilir ve bu ödeme metodunun kendine ait kurallarını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Support Us      Preorder Now